Kim jesteśmy?

Witamy na naszej stronie! Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych na specjalistyczną pomoc psychologiczną i psychoterapię. Kadra Centrum od samego początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy w szeroko rozumianych akcjach pomocowych, w tym m.in. udzielania bezpłatnego wsparcia studentom dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy (we […]

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Czym jest TUS (trening umiejętności społecznych)? TUS to forma pracy z grupą, gdzie poprzez systematyczne ćwiczenie umiejętności społecznych młodzi ludzie uczą się konstruktywnie funkcjonować w grupie i dobrze czuć się z rówieśnikami. W trakcie tego procesu młodzież nabywa umiejętność komunikowania się, słuchania siebie i innych, wyrażania swoich emocji i potrzeb w bezpieczny sposób, zadawania pytań. […]

Szkolenie „Dziecko wysoko wrażliwe – identyfikacja cechy i wsparcie (poziom I i II)” – 25 i 26.11.2023 – EDYCJA TRZECIA

Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii serdecznie zaprasza na dwupoziomowe szkolenie dotyczące wysokiej wrażliwości u dzieci. Uczestnicy pierwszego poziomu szkolenia otrzymają teczkę z kompletem materiałów potrzebnych do adekwatnego wspierania dzieci wysoko wrażliwych. Czym jest wysoka wrażliwość i dlaczego ta cecha jest tak ważna? Wrażliwość Przetwarzania Sensorycznego to cecha temperamentu, charakteryzująca około 20% społeczeństwa. Ilość takich osób […]

Warsztaty dla nauczycieli i specjalistów oraz szkolenia rady pedagogicznej

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne Cena 600 zł Istnieje możliwość wydłużenia czasu warsztatów oraz rozszerzenia tematyki – prosimy o indywidualny kontakt. Tematy warsztatów Świat współczesnego ucznia – co się w nim dzieje i jak go zrozumieć? Świat w ciągu ostatnich lat zmienia się w bardzo szybkim tempie i nauczycielom coraz trudniej jest zrozumieć współczesną młodzież. […]

Warsztaty dla rodziców

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne Cena 500 zł Istnieje możliwość wydłużenia czasu warsztatów oraz rozszerzenia tematyki – prosimy o indywidualny kontakt. Tematy warsztatów Jak zrozumieć swoje dziecko? Świat współczesnego ucznia  Relacja i komunikacja z rodzicem jest jednym z najważniejszych fundamentów kształtowania się tożsamości dziecka i w ogromnym stopniu wpływa na jego obecne i przyszłe życie. […]

Warsztaty dla uczniów

Czas trwania 2 godziny dydaktyczne Cena 500 zł Istnieje możliwość wydłużenia czasu warsztatów oraz rozszerzenia tematyki – prosimy o indywidualny kontakt. Tematy warsztatów WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I PSYCHOPROFILAKTYKA Uczeń w świecie social mediów – odpowiedzialne korzystanie Media społecznościowe są dzisiaj nieodłącznym elementem życia większości osób – szczególnie młodszych. Celem warsztatu jest przygotowanie ich do odpowiedzialnego i […]

Konsultacja/terapia par lub małżeństw

Terapia par i małżeństw jest formą pomocy, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w związku partnerskim. Spotkanie prowadzone w obecności psychologa pozwala im porozmawiać o trudnościach, oczekiwaniach oraz oczekiwanych zmianach w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Do osiągania celów terapeutycznych potrzebne są współpraca i zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących w terapii. Terapia par może obejmować […]