Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Czym jest TUS (trening umiejętności społecznych)?

TUS to forma pracy z grupą, gdzie poprzez systematyczne ćwiczenie umiejętności społecznych młodzi ludzie uczą się konstruktywnie funkcjonować w grupie i dobrze czuć się z rówieśnikami. W trakcie tego procesu młodzież nabywa umiejętność komunikowania się, słuchania siebie i innych, wyrażania swoich emocji i potrzeb w bezpieczny sposób, zadawania pytań. Trenują stawianie granic, asertywne zachowania bez używania przemocy, rozwiązywanie konfliktów. Poprzez ćwiczenia, modelowanie, odgrywanie sytuacji i otrzymywanie informacji zwrotnych młodzi ludzie odkrywają swoje mocne i słabe strony. Zyskują bezpieczną przestrzeń do refleksji nad zachowaniem swoim i innych osób. Uczą się jak korzystać z zasobów i utrwalają właściwe wzorce zachowań. Są bardziej pewne siebie i zadowolone z tego, jak wyglądają ich relacje z innymi. Trening staje się impulsem do wprowadzania zmian w codziennym życiu. 

TUS skierowany jest do młodych osób, które chcą lepiej funkcjonować w gronie rówieśników, poradzić sobie z nieśmiałością, lepiej kontrolować złość lub po prostu rozwinąć umiejętności społeczne w różnych obszarach. Zapraszamy uczniów klas 6, 7 i 8. 

Grupy dostosowane są do wieku uczestników; bierzemy także pod uwagę doświadczenia i możliwości poznawcze młodych ludzi. Trening prowadzony jest przez dwóch prowadzących. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut. 

Jeśli się zdecyduję - jak to wszystko będzie wyglądać?

  1. Pierwszym etapem uczestnictwa w grupie jest spotkanie specjalisty prowadzącego trening z rodzicem (lub obydwojgiem rodziców) i dzieckiem. Spotkanie ma na celu diagnozę potrzeb dziecka i rozmowę o celach uczestnictwa w treningu. To czas, kiedy można zadawać pytania, rozwiać wątpliwości, wspólnie zastanowić się, jak poradzić sobie z tym, co może być trudne. Rodzice wraz z dzieckiem podejmują decyzję o udziale lub rezygnacji z treningu. Zgłoszenie się nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do grupy.
  2. Zakwalifikowani uczestnicy biorą udział w cotygodniowych spotkaniach. Przez 90 minut wspólnie uczymy się od siebie i ćwiczymy umiejętności społeczne. Przewidzianych jest 25 spotkań. Nasze spotkania odbywają się w małych grupach do 15 osób.
  3. Spotkanie podsumowujące na zakończenie spotkań obejmujące: 40 minut rozmowy indywidualnej prowadzącego z dzieckiem oraz 20 minut wspólnej rozmowy dziecka, rodzica i prowadzącego. To czas na dodatkową informację zwrotną o zauważonych wysiłkach i postępach oraz analizę postawionych sobie celów. Rodzic otrzyma wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem.

Wszystkie formy pracy odbywają się w Akademickim Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii przy ul. Projektowej 4.

DLA KOGO?

  • Dzieci i młodzież z klas 6, 7 i 8 szkoły podstawowej

PROWADZĄCE

Aleksandra Kata – ukończyła psychologię o specjalności psychoprofilaktyka na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenia z zakresu dramy, ruchu rozwijającego, pracy metodami poznawczo-behawioralnymi. Realizatorka i współtwórczyni programów profilaktycznych. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym, szkolnym i licealnym oraz wspiera rodziców i wychowawców. Pracowała w świetlicach socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest psychologiem szkolnym. Jako instruktor harcerski nabrała przekonania, że wszystko to, co się przeżyje i doświadczy, jest lepsze od tego, o czym się tylko usłyszy. 

Katarzyna Poniatowska – ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej oraz studia podyplomowe na kierunku socjoterapia w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. 

Od 20 lat związana z organizacjami pozarządowymi i pracą z dziećmi i młodzieżą. Pracowała jako socjoterapeutka i wychowawczyni w świetlicach socjoterapeutycznych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym. Współpracowała z placówkami szkolno – wychowawczymi, w których prowadziła liczne warsztatu z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, profilaktyki uzależnień, ekologii. Koordynowała projekty edukacyjne z zakresu zwalczania mowy nienawiści i cyberprzemocy, wykorzystujące grywalizację i nowoczesne technologie. Była koordynatorką wojewódzką Fundacji DKMS (zwiększanie świadomości z zakresu idei dawstwa szpiku). Jest prezeską Fundacji Bezpres, której misją jest wspieranie człowieka w samoakceptacji poprzez inspirowanie go do pozytywnej pracy wykorzystującej rozmaite możliwości oraz poszukiwania najlepszego dla niego sposobu działania i osiągania celów.

KIEDY?

listopad 2023 – czerwiec 2024 – zajęcia treningowe

listopad 2023 – czerwiec 2024 – spotkania podsumowujące z prowadzącymi

GDZIE?

Akademickim Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii przy ul. Projektowej 4

KOSZT:

Spotkanie indywidualne kwalifikujące dziecko do grupy (60 minut): 140 zł

Jedno spotkanie grupowe: 75 zł

Spotkanie podsumowujące (60 minut): 140 zł

Koszt całościowy: 2 155 zł

 
Dane do wpłat

Tytuł przelewu: Konsultacja psychologiczna TUS lub Zajęcia grupowe TUS – imię nazwisko dziecka, miesiąc, za który jest wpłata

Nr rachunku: 18 1140 1094 0000 2027 6900 1101

 

Jak się zgłosić?

Przez formularz zgłoszeniowy poniżej.

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego skontaktuje się z Państwem osoba prowadząca trening aby ustalić termin pierwszego spotkania. 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Akademickiego Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii pod nr telefonu: 81 749-32-20 lub e-mail: centrum.psychologiczne@wsei.lublin.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY

DANE OSOBOWE

Lubelska Akademia WSEI informuje, że przysługuje Pani/Panu dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, aktualizacji  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu an dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobami udziela Inspektor Ochrony Danych Lubelskiej Akademii WSEI p. Leszek Gońka, e-mail iod@wsei.lublin.pl