{{ is_error_msg }}

Specjalista
{{cat_data.category_name}}
Usługa
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Czas trwania: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Cena: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

{{ is_error_msg }}

Data i godzina
Godziny przyjęć
There is no time slots available
Godziny przedpołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny wieczorne
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Data i godzina
Godziny przyjęć
There is no time slots available
Godziny przedpołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny wieczorne
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}

{{ is_error_msg }}

Twoje dane

{{ is_error_msg }}

Podsumowanie

Podsumowanie rezerwacji wizyty

Klient
{{appointment_step_form_data.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.customer_email }}
Usługa
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Data i godzina
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
Appointment Details
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
Ups! Nie ma dostępnej metody płatności.
Select Payment Method

Pay Locally

PayPal

No categories and services added!

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH W AKADEMICKIM CENTRUM PSYCHOPROFILAKTYKI I TERAPII WSEI

Usługi psychologiczne

 1. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów.
 2. Zakres usług widnieje na stronie internetowej www.centrumpsychologiczne.wsei.lublin.pl
 3. Usługi psychologiczne świadczone są odpłatnie według cennika na stronie internetowej. Płatności należy dokonać przed wizytą gotówką w kasie Lubelskiej Akademii WSEI lub przelewem na numer rachunku: 18 1140 1094 0000 2027 6900 1101. Po wejściu do gabinetu psychologicznego należy okazać specjaliście dowód zapłaty (fakturę lub potwierdzenie przelewu).
 4. Rejestracja klienta odbywa się przez formularz rejestracyjny na stronie internetowej ACPiT, poprzez kontakt telefoniczny lub osobistą wizytę.
 5. Zawarcie umowy dotyczącej usługi psychologicznej ma formę ustną i/lub pisemną.
 6. Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez psychologa jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z klientem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Psycholog zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pierwsza spotkania mają charakter konsultacyjny. Ilość wizyt ustalana jest wspólnie z klientem w zależności od jego potrzeb.
 8. Wizyta trwa do 50 minut. Istnieje możliwość wydłużenia czasu spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu z psychologiem i opłaceniu dodatkowego czasu, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług.
 9. Klient stawia się punktualnie na spotkanie związane z realizacją usługi. W przypadku spóźnienia się na umówione spotkanie, jego czas zostaje skrócony o czas, jaki klient się spóźnił.

Potwierdzanie wizyt

 1. W przypadku osób zarejestrowanych po raz pierwszy – prosi się o potwierdzenie wizyty osobiście, telefonicznie lub drogą mailową nie później niż do godz. 16:00 w dniu poprzedzającym ten, na który została zaplanowana wizyta
 2. W niektórych sytuacjach klient może otrzymać kontakt telefonicznych, sms-owy lub e-mailowy z prośbą o potwierdzenie czy termin wizyty jest aktualny.
 3. W przypadku braku potwierdzenia terminu spotkania, wizyta zostaje anulowana i czas ten zostanie udostępniony kolejnym osobom oczekującym na termin u specjalisty.

Odwoływanie wizyt

 1. Klient ma prawo zrezygnować z wizyty przed ustalonym terminem, ale zobowiązany jest o tym poinformować pracownika ACPiT lub bezpośrednio psychologa.
 2. Wizytę należy odwoływać najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem spotkania. Odwołana sesja nie podlega wtedy opłacie.
 3. Klient płaci pełną kwotę za sesję, w której nie uczestniczył i nie odwołał w wymaganym terminie.

Zobowiązania rodziców i opiekunów klientów niepełnoletnich

 1. Rodzic lub opiekun niepełnoletniego klienta zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania go z gabinetu psychologicznego.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza gabinetem psychologicznym (w poczekalni, na terenie Akademii WSEI) odpowiadają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Klient zgłaszający się na wizytę w gabinecie psychologicznych jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług psychologicznych.
 2. Brak akceptacji warunków zawartych w regulaminie świadczenia usług psychologicznych wiąże się z rezygnacją z korzystania z usług psychologa.
 3. Każdy klient ma dostęp do zapoznania się z regulaminem na stronie internetowej www.centrumpsychologiczne.wsei.lublin.pl.
 4. Klient akceptuje regulamin podczas rejestracji na wizytę poprzez stronę internetową ACPiT. W przypadku innej formy rejestracji, umówienie się na wizytę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świadczenia usług psychologicznych.
 5. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w regulaminie, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne.