Warsztaty dla rodziców

Czas trwania

2 godziny dydaktyczne

Cena

500 zł

Istnieje możliwość wydłużenia czasu warsztatów oraz rozszerzenia tematyki – prosimy o indywidualny kontakt.

Tematy warsztatów

Jak zrozumieć swoje dziecko? Świat współczesnego ucznia

 Relacja i komunikacja z rodzicem jest jednym z najważniejszych fundamentów kształtowania się tożsamości dziecka i w ogromnym stopniu wpływa na jego obecne i przyszłe życie. Celem zajęć dla rodziców jest przybliżenie wartości, zainteresowań, pasji, sposobów spędzania wolnego czasu, słownika oraz używanych przez dzisiejszą młodzież mediów społecznościowych. Rozwinięcie wiedzy w tym zakresie może pozwolić rodzicom lepiej zrozumieć swoje dzieci oraz zbliżyć i pogłębić ich relacje.

 

Jak efektywnie wspierać i rozmawiać ze swoim dzieckiem?

Właściwa komunikacja jest jednym z filarów budowania odpowiednich relacji rodzica z dzieckiem. W trakcie warsztatu rodzice zdobędą wiedzę na temat tego na co zwrócić uwagę w rozmowie z dzieckiem, co stosować, a czego unikać oraz jak efektywnie je wspierać.