Warsztaty dla uczniów

Czas trwania

2 godziny dydaktyczne

Cena

500 zł

Istnieje możliwość wydłużenia czasu warsztatów oraz rozszerzenia tematyki – prosimy o indywidualny kontakt.

Tematy warsztatów

Uczeń w świecie social mediów – odpowiedzialne korzystanie

Media społecznościowe są dzisiaj nieodłącznym elementem życia większości osób – szczególnie młodszych. Celem warsztatu jest przygotowanie ich do odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z tych narzędzi, odwołując się do wziętych z życia i praktyki przykładów. Zajęcia pokazują również jak można wykorzystać media społecznościowe w pożytecznym celu.

 

Uczeń w świecie fake newsów, cyberprzemocy i innych zagrożeń cyfrowych – jak rozpoznać i jak reagować?

 Celem warsztatu jest nauczenie uczniów zwracania uwagi na wartościowe informacje w sieci oraz odróżniania prawdziwych treści od tzw. fake newsów, których nie brakuje obecnie w Internecie. W trakcie zajęć poruszony zostanie również temat radzenia sobie z cyberprzemocą oraz innymi zagrożeniami cyfrowymi.

 

Nowe uzależnienia behawioralne – FOMO, fonoholizm i siecioholizm

Coraz więcej osób na całym świecie zmaga się z uzależnieniem od korzystania z telefonu, Internetu, komputera lub doskwiera im syndrom FOMO (ang. fear of missing out – lęk przed ominięciem), oznaczający chorobę cywilizacyjną współczesności, która wiąże się z obawą, że coś naprawdę ciekawego i satysfakcjonującego dzieje się bez naszej wiedzy, natomiast inne osoby mogą w tym uczestniczyć lub to zobaczyć – jak np. zdjęcie na Instagramie). Zajęcia mają uczniom przybliżyć tę tematykę, pokazać alternatywne sposoby działania i radzenia sobie z tymi trudnościami.

 

Psychoprofilaktyka uzależnień – alkohol, narkotyki i inne substancje psychoaktywne

Warsztat ukazujący uczniom powody oraz konsekwencje sięgania po różnego rodzaju środki psychoaktywne. Zajęcia poszerzają wiedzę uczestników na temat działania niektórych substancji oraz mechanizmów uzależnienia, obalając wiele mitów, a także prezentując inne, atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.

 

Depresja – co powinno nas niepokoić?

W zależności od badań szacuje się, że depresja może występować nawet u około 20% nastolatków, a zachorowalność wśród dzieci i młodzieży ma tendencję wzrostową. Psychoedukacja w tym zakresie jest bardzo istotna, żeby uczeń podejrzewa u siebie depresję był w stanie zareagować możliwie jak najszybciej. Uczestnicy w trakcie zajęć zdobędą wiedzę na temat samego przebiegu choroby, sygnałów ostrzegawczych oraz sposobów działania w razie zauważenia u siebie objawów.

Autoprezentacja – jak okiełznać lęk i dobrze wypaść przed grupą lub w trakcie odpowiedzi?

Autoprezentacja to sposób, w jaki poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikujemy innym kim jesteśmy lub za kogo chcemy być uważani. Decyduje to w dużym stopniu o tym jak jesteśmy odbierani przez innych, co może być bardzo istotne m.in. podczas rozmowy o pracę, publicznej wypowiedzi, zabrania głosu na spotkaniu czy w trakcie ustnego egzaminu. Mimo że każdego dnia prezentujemy się publicznie to dla wielu osób wystąpienie przez innymi osobami jest jednym z  najbardziej stresujących momentów w życiu – ręce i nogi zaczynają drżeć, głos łamać, a brzuch podchodzić do gardła. Celem zajęć jest pokazanie uczestnikom metod radzenia sobie z lękiem oraz odpowiedniego przygotowania się do autoprezentacji.

 

Efektywna komunikacja oraz asertywność – co pomaga, co przeszkadza?

Komunikujemy się właściwie przez cały czas – mówiąc, jak i pisząc wiadomości tekstowe. Nie da się tego uniknąć – żyjąc w społeczeństwie, jesteśmy zmuszeni do porozumiewania się z innymi ludźmi. To właśnie dlatego umiejętność skutecznej, efektywnej komunikacji interpersonalnej jest tak ważna. Warsztat pokazuje co pomaga, a co przeszkadza w rozmowie, a także wskazuje na najczęstsze błędy komunikacyjne i wyjaśnia mechanizmy powstawania wielu konfliktów, które bardzo często mają swój początek w błędnej komunikacji czy też w niezrozumieniu intencji drugiej strony. Uczestnicy zajęć zdobywają również wiedzę na temat asertywności, czyli wyrażania własnego zdania, uczuć i postaw w sposób otwarty, w granicach nienaruszających praw ani psychicznego terytorium innych osób.

 

Wchodzenie w relacje społeczne

Lockdowny, zdalne nauczanie oraz obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały, że wielu uczniów wycofało się z relacji społecznych i ma obecnie problem z powrotem do funkcjonowania w innych warunkach. Celem warsztatu jest nauczenie uczniów wchodzenia w zdrowe, bezpieczne i bliskie relacje z innymi osobami.

 

Integracja w klasach wielokulturowych

Do Polski przybywa obecnie coraz więcej osób z różnych stron świata, czy tak jak aktualnie – zza naszej wschodniej granicy. Warsztat ma na celu przeprowadzenie integracyjnych zajęć podczas których grupa może lepiej się poznać oraz wejść w bliższe relacje.

 

Stres w życiu i w szkole – czym jest i jak sobie z nim radzić?

 Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia, ale całą różnicę stanowi to jak sobie z nim radzimy. Celem warsztatu jest wyjaśnienie uczniom mechanizmów związanych z jego powstawaniem oraz wskazanie im efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

Aktywne i efektywne poszukiwanie pracy – co, jak i gdzie? (szkoły ponadpodstawowe)

Warsztat skierowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas zajęć uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na tego jak we współczesnym świecie poszukiwać pracy, jak się wyróżnić na rynku oraz w jaki sposób kreować swój wizerunek w sieci.

 

Planowanie ścieżki kariery i odkrywanie swojego potencjału

Wiele badań i analiz wskazuje na to, że w dzisiejsi uczniowie w trakcie swojego życia będą pracować nawet w kilku różnych sektorach. Z tego powodu istotne jest poznanie swoich mocnych stron oraz własnych rezerw, żeby móc swój potencjał wykorzystać w różnych warunkach i na różnych stanowiskach. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się również w jaki sposób planować swoją karierę zawodową. W trakcie spotkania uczniowie będą mogli również wykonać autorski test kompetencji, ułatwiający wybór studiów lub pracy w przyszłości. 

 

Jak się uczyć? Wprowadzenie do metod efektywnego uczenia się

Warsztat prezentujący nowoczesne metody i techniki przyspieszonego uczenia się oraz sposoby organizacji własnej pracy, mające na celu zwiększenie efektywności oraz atrakcyjności zdobywania wiedzy i kształtowania kompetencji.

 

Trening efektywnego uczenia się (grupy 3-5 osób) – 150 zł/60 minut (cena za grupę, realizowane w siedzibie WSEI)

Bardzo praktyczne zajęcia efektywnego uczenia się w małej grupie podczas, których uczestnicy mają szansę oceny własnych zasobów i praktycznych sposobów uruchomienia swojego potencjału z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy umysłowej i technik przyspieszonego uczenia się i kreatywnego myślenia – a także efektywnej organizacji własnej pracy.

Kim jestem? Jak odnaleźć i realizować swoje wartości

Warsztat zwiększający samoświadomość uczniów na temat własnych atutów, ograniczeń oraz wyznawanych wartości. Wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju oraz klaryfikacja wartości.

 

Co czuję? Świadomość emocji i inteligencja emocjonalna

 Zajęcia zwiększające wiedzę i samoświadomość uczestników na temat emocji oraz rozwijające inteligencję emocjonalną, w tym umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi.

 

Jak zarządzać swoim czasem i celami?

Umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz stawiania sobie właściwych celów stanowią obok komunikacji interpersonalnej jedne z najważniejszych kompetencji miękkich potrzebnych w dzisiejszym świecie. W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się  po co, w jaki sposób oraz z wykorzystaniem jakich nowoczesnych narzędzi lepiej planować swój czas oraz jak stawiać cele tak, żeby zwiększały one motywację oraz pomagały realizować własne marzenia i plany.