Terapia par i małżeństw jest formą pomocy, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w związku partnerskim. Spotkanie prowadzone w obecności psychologa pozwala im porozmawiać o trudnościach, oczekiwaniach oraz oczekiwanych zmianach w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Do osiągania celów terapeutycznych potrzebne są współpraca i zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących w terapii. Terapia par może obejmować również pracę indywidualną z osobami, biorącymi udział w procesie terapeutycznym.

Czas trwania

60 minut

Cena

160 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *