Profilaktyczny Program interwencji środowiskowej dla mieszkańców województwa lubelskiego

Dane mówiące o stanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostarczają wielu niepokojących informacji. W dwóch ostatnich latach obserwujemy znaczne pogorszenie się kondycji psychicznej uczniów. Znaczące zmiany należy łączyć z okresem pandemii i zdalnym nauczaniem. Do twardych wskaźników mówiących o pogorszeniu się zdrowia psychicznego młodych osób należą próby samobójcze i hospitalizacje dzieci i młodzieży. Według danych […]

Kim jesteśmy?

Witamy na naszej stronie! Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych na specjalistyczną pomoc psychologiczną i psychoterapię. Kadra Centrum od samego początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy w szeroko rozumianych akcjach pomocowych, w tym m.in. udzielania bezpłatnego wsparcia studentom dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy (we […]

Kiedy warto zgłosić się do psychologa?

Zdrowie psychiczne jest równie istotne co zdrowie fizyczne, jednak często zaniedbujemy tę sferę życia, skupiając się na problemach widocznych na zewnątrz. Nie jesteśmy jednak samotnymi wojownikami – istnieją specjaliści gotowi pomóc nam w trudnych chwilach. Psycholog może być cennym sojusznikiem w radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi, psychicznymi i osobistymi. Dlatego nie warto zwlekać, a zgłosić […]

Warsztaty psychoprofilaktyczne dla uczniów Międzynarodowej Szkoły Podstawowej PADEREWSKI w Lublinie

W dniach 06 – 08.09.23 r. zespół trenerów działających w ramach Akademickiego Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii przeprowadził szereg trzydniowych warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas 4 – 8 z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej PADEREWSKI w Lublinie. Trenerzy spotkali się z Uczniami w różnych, pięknych zakątkach Lubelszczyzny w ramach trwającej Zielonej Szkoły. Choć w każdej klasie poruszony był nieco […]

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

„… bogactwo można znaleźć w relacjach międzyludzkich, a prawdziwym ubóstwem jest brak troski o innych.” (M.A. Adamse). 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Aktualne doniesienia z badań dzieci i młodzieży (Poleszak, Kata, Bieniek, 2023) wskazują, że istotnymi czynnikami chroniącymi przed kryzysem oraz depresją są – pozytywne relacje z rówieśnikami, rodzicami oraz nauczycielami. Nastolatku! Porozmawiaj […]