Szkolenie „Enneagram – kim jestem? Kim jest drugi człowiek? Jak możemy się lepiej porozumieć” – Moduł 1- 20-21.04.2024

CZYM JEST ENNEAGRAM? Enneagram jest narzędziem poznania siebie i innych opartym na ukrytych motywacjach każdego z nas, a nie na widocznych zachowaniach. To mapa osobowości, precyzyjna i głęboka, która jest zarazem łatwo i szybko dostępna. W ciągu dwóch dni możliwe jest przyswojenie bazy, która pozwoli w zrozumieniu zarówno własnego jak i innych zachowania. Współcześnie enneagram […]

Szkolenie „Przemoc seksualna wobec dzieci. Podstawy opiniowania psychologicznego” – 19.01.2024 – brak wolnych miejsc

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu psychopatologii społecznej, przemocy seksualnej oraz diagnostyki sądowo-psychologicznej w sprawach o molestowanie seksualne małoletnich. Cel praktyczny to aplikowanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w ramach praktycznych zadań wymiaru sprawiedliwości: w pracy dochodzeniowo – śledczej, w orzecznictwie sądowym oraz w różnych formach oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i resocjalizacyjnych. DLA KOGO? […]

Profilaktyczny Program interwencji środowiskowej dla mieszkańców województwa lubelskiego

Dane mówiące o stanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dostarczają wielu niepokojących informacji. W dwóch ostatnich latach obserwujemy znaczne pogorszenie się kondycji psychicznej uczniów. Znaczące zmiany należy łączyć z okresem pandemii i zdalnym nauczaniem. Do twardych wskaźników mówiących o pogorszeniu się zdrowia psychicznego młodych osób należą próby samobójcze i hospitalizacje dzieci i młodzieży. Według danych […]

Szkolenie „Lista przymiotnikowa ACL w diagnostyce psychologicznej” – edycja 2 – NOWY TERMIN: 08.03, 15.03, 22.03.2024

CZYM JEST LISTA PRZYMIOTNIKOWA ACL? ACL jest narzędziem przeznaczonym do badania różnych cech osobowościowych. Test stosuje się zarówno w indywidualnej diagnozie osobowości – m.in. do celów klinicznych, jak i w badaniach naukowych – np. do badania archetypów kulturowych czy stereotypów, w badaniach psychologii środowiskowej i wielu innych dziedzinach. W standardowej wersji zadaniem badanego jest wybranie […]

Terapia indywidualna dorosłych

Terapia indywidualna to regularna forma spotkań na sesjach terapeutycznych z osobami powyżej 18 roku życia. Może ona trwać od kilku do kilkunastu spotkań i być ukierunkowana na rozwiązanie określonych trudności lub poprawę funkcjonowania w wybranych obszarach. W przypadku gdy cele postawione na początku wymagają dłuższej pracy, może ona trwać do momentu, w którym psychoterapeuta i […]

Terapia indywidualna młodzieży

Okres dorastania jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego nastolatka, który w tym czasie doświadcza wielu przemian rozwojowych – kształtuje się i zmienia jego tożsamość oraz hierarchia wartości. Dodatkowo zmianom w tym okresie często towarzyszą wahania nastroju czy inne zaburzenia związane ze sferą emocjonalną czy interpersonalną. Psychoterapię indywidualną polecamy osobom, które zmagają się z przygnębieniem, […]

Terapia indywidualna dzieci

Dzieci na różnych etapach rozwojowych zmagają się z różnymi wyzwaniami – począwszy od zmiany szkoły, przez niepowodzenia w nauce, trudności w relacjach z rówieśnikami aż po przemoc w rodzinie czy rozwód rodziców. Rodzice często sami w takich sytuacjach nie wiedzą jak do końca postępować ze swoim dzieckiem i co zrozumiałe – szukają pomocy u specjalistów. […]

Młodzieżowa Grupa Rozwojowa

MŁODZIEŻOWA GRUPA ROZWOJOWA – CO TO TAKIEGO? Młodzi ludzie mają w sobie naturalną zdolność do zdrowego rozwoju i że wystarczy im zapewnić bezpieczne i wspierające środowisko, aby mogły się rozwijać w pełni. Czasem natomiast dzieje się tak, że proces naturalnego wzrostu zostaje zakłócony lub w jakiś sposób zahamowany i aby pójść dalej pomocne może okazać […]

Warsztaty psychoprofilaktyczne dla uczniów Międzynarodowej Szkoły Podstawowej PADEREWSKI w Lublinie

W dniach 06 – 08.09.23 r. zespół trenerów działających w ramach Akademickiego Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii przeprowadził szereg trzydniowych warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas 4 – 8 z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej PADEREWSKI w Lublinie. Trenerzy spotkali się z Uczniami w różnych, pięknych zakątkach Lubelszczyzny w ramach trwającej Zielonej Szkoły. Choć w każdej klasie poruszony był nieco […]

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

„… bogactwo można znaleźć w relacjach międzyludzkich, a prawdziwym ubóstwem jest brak troski o innych.” (M.A. Adamse). 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Aktualne doniesienia z badań dzieci i młodzieży (Poleszak, Kata, Bieniek, 2023) wskazują, że istotnymi czynnikami chroniącymi przed kryzysem oraz depresją są – pozytywne relacje z rówieśnikami, rodzicami oraz nauczycielami. Nastolatku! Porozmawiaj […]