Terapia indywidualna młodzieży

Okres dorastania jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego nastolatka, który w tym czasie doświadcza wielu przemian rozwojowych – kształtuje się i zmienia jego tożsamość oraz hierarchia wartości. Dodatkowo zmianom w tym okresie często towarzyszą wahania nastroju czy inne zaburzenia związane ze sferą emocjonalną czy interpersonalną.

Psychoterapię indywidualną polecamy osobom, które zmagają się z przygnębieniem, depresją, stresem, lękami, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami snu, trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi czy nie potrafią poradzić sobie z utratą bliskiej osoby. Powodem zgłoszenia może być również przeżywany kryzys wartości, poczucie braku sensu życia, doświadczenie uczucia pustki w relacjach z innymi, doświadczenie przemocy fizycznej czy psychicznej oraz pojawiające się zachowania ryzykowne.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia, na terapię indywidualną pisemną zgodę wyrazić musi posiadający pełnię władz rodzicielskich rodzic lub opiekun. W przypadku pracy z młodzieżą w sytuacji rozwodu rodziców, najlepiej jeśli zgodę wyrażą oboje rodzice.
Podczas spotkań, terapeuta cyklicznie (np. co trzecie spotkanie) rozmawia także z rodzicami/opiekunami dziecka (w zależności od potrzeb), w celu omówienia przebiegu terapii, podsumowania wykonanej pracy czy poinformowania rodzica/opiekuna o zaleceniach dotyczących działań możliwych do wykonania w domu.

Jeśli uważasz, że Twoje Dziecko potrzebuje wsparcia specjalisty, wypełnij formularz znajdujący się poniżej, a wkrótce skontaktuje się z Tobą nasz psycholog.

 

 

 

 

Czas trwania

50 minut

Cena

140 zł