Terapia indywidualna dorosłych

Terapia indywidualna to regularna forma spotkań na sesjach terapeutycznych z osobami powyżej 18 roku życia. Może ona trwać od kilku do kilkunastu spotkań i być ukierunkowana na rozwiązanie określonych trudności lub poprawę funkcjonowania w wybranych obszarach. W przypadku gdy cele postawione na początku wymagają dłuższej pracy, może ona trwać do momentu, w którym psychoterapeuta i […]

Terapia indywidualna młodzieży

Okres dorastania jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego nastolatka, który w tym czasie doświadcza wielu przemian rozwojowych – kształtuje się i zmienia jego tożsamość oraz hierarchia wartości. Dodatkowo zmianom w tym okresie często towarzyszą wahania nastroju czy inne zaburzenia związane ze sferą emocjonalną czy interpersonalną. Psychoterapię indywidualną polecamy osobom, które zmagają się z przygnębieniem, […]

Terapia indywidualna dzieci

Dzieci na różnych etapach rozwojowych zmagają się z różnymi wyzwaniami – począwszy od zmiany szkoły, przez niepowodzenia w nauce, trudności w relacjach z rówieśnikami aż po przemoc w rodzinie czy rozwód rodziców. Rodzice często sami w takich sytuacjach nie wiedzą jak do końca postępować ze swoim dzieckiem i co zrozumiałe – szukają pomocy u specjalistów. […]

Konsultacja indywidualna – dorośli, dzieci, młodzież

Rozmowa z psychologiem ukierunkowana na diagnozę głównego problemu osoby zgłaszającej się po pomoc oraz określenie jej oczekiwań wobec pomocy psychologicznej. Celem takiego spotkania jest rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej oraz określenie potrzeb klienta, zakładanych celów pracy oraz jej form. Konsultacja psychologiczna może być jednorazowym spotkaniem lub kilkoma spotkaniami ze specjalistą wokół określonego tematu ważnego dla […]