Młodzieżowa Grupa Rozwojowa

MŁODZIEŻOWA GRUPA ROZWOJOWA – CO TO TAKIEGO? Młodzi ludzie mają w sobie naturalną zdolność do zdrowego rozwoju i że wystarczy im zapewnić bezpieczne i wspierające środowisko, aby mogły się rozwijać w pełni. Czasem natomiast dzieje się tak, że proces naturalnego wzrostu zostaje zakłócony lub w jakiś sposób zahamowany i aby pójść dalej pomocne może okazać […]

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Czym jest TUS (trening umiejętności społecznych)? TUS to forma pracy z grupą, gdzie poprzez systematyczne ćwiczenie umiejętności społecznych młodzi ludzie uczą się konstruktywnie funkcjonować w grupie i dobrze czuć się z rówieśnikami. W trakcie tego procesu młodzież nabywa umiejętność komunikowania się, słuchania siebie i innych, wyrażania swoich emocji i potrzeb w bezpieczny sposób, zadawania pytań. […]