Konsultacja/terapia par lub małżeństw

Terapia par i małżeństw jest formą pomocy, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w związku partnerskim. Spotkanie prowadzone w obecności psychologa pozwala im porozmawiać o trudnościach, oczekiwaniach oraz oczekiwanych zmianach w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Do osiągania celów terapeutycznych potrzebne są współpraca i zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących w terapii. Terapia par może obejmować […]

Konsultacja/terapia rodzin

Jest to rodzaj konsultacji, porady lub w razie potrzeby terapii, w której uczestniczy cała rodzina. Zadaniem terapeuty jest pomoc rodzinie w obiektywnym rozpoznaniu ich trudności oraz stworzenie jej bezpiecznej przestrzeni do wspólnego znajdowania rozwiązań w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Czas trwania 60 minut Cena 160 zł