Terapia indywidualna dzieci

Dzieci na różnych etapach rozwojowych zmagają się z różnymi wyzwaniami – począwszy od zmiany szkoły, przez niepowodzenia w nauce, trudności w relacjach z rówieśnikami aż po przemoc w rodzinie czy rozwód rodziców. Rodzice często sami w takich sytuacjach nie wiedzą jak do końca postępować ze swoim dzieckiem i co zrozumiałe – szukają pomocy u specjalistów.

W trakcie terapii dziecka, w zależności od jego wieku, terapeuta w trakcie spotkań rozmawia indywidualnie z dzieckiem lub w towarzystwie rodzica/opiekuna. Zdarza się, że istnieje również konieczność indywidualnej pracy z rodzicem/opiekunem, ponieważ na pewnym etapie rozwojowym to właśnie od jego zachowań i reakcji w ogromnym stopniu zależy rozwój jego podopiecznego.

Czas trwania

50 minut

Cena

120 zł