Terapia indywidualna dorosłych

Terapia indywidualna to regularna forma spotkań na sesjach terapeutycznych z osobami powyżej 18 roku życia. Może ona trwać od kilku do kilkunastu spotkań i być ukierunkowana na rozwiązanie określonych trudności lub poprawę funkcjonowania w wybranych obszarach.

W przypadku gdy cele postawione na początku wymagają dłuższej pracy, może ona trwać do momentu, w którym psychoterapeuta i klient ocenią, że założone cele zostały zrealizowane.

Czas trwania

50 minut

Cena

120 zł