Szkolenie „Przemoc seksualna wobec dzieci. Podstawy opiniowania psychologicznego” – 19.01.2024 – brak wolnych miejsc

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu psychopatologii społecznej, przemocy seksualnej oraz diagnostyki sądowo-psychologicznej w sprawach o molestowanie seksualne małoletnich.

Cel praktyczny to aplikowanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w ramach praktycznych zadań wymiaru sprawiedliwości: w pracy dochodzeniowo – śledczej, w orzecznictwie sądowym oraz w różnych formach oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i resocjalizacyjnych.

DLA KOGO?

Szkolenie jest adresowane do psychologów zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu psychologii do pracy z ofiarami i sprawcami przemocy seksualnej.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Przemoc fizyczna, diagnozowanie zespołu dziecka maltretowanego
  2. Krzywdzenie emocjonalne i zaniedbanie oraz jego skutki w rozwoju dzieci
  3. Wykorzystywanie seksualne – objawy i skutki u dzieci w różnym wieku
  4. Uraz ostry i chroniczny , diagnozowanie zaburzeń pourazowych
  5. Zasady interwencji i współpracy interdyscyplinarnej
  6. Specyfika sprawców pedofile fiksacyjni i regresyjni
  7. Specyfika ujawnienia
  8. Zasady pracy z dzieckiem- ofiarą przemocy seksualnej
  9. Przemoc seksualna wobec małych dzieci-problemy diagnostyczne

 

W ramach szkolenia przewidywana jest praca z wykorzystaniem studiów przypadku dzieci molestowanych seksualnie.

KIEDY?

19.01.2024 (piątek) – godz. 9:00 – 15:00

GDZIE?

Lubelska Akademia WSEI, ul. Projektowa 4, sala P05

PROWADZĄCY

dr Małgorzata Sitarczyk

KOSZT I WPŁATY

Koszt szkolenia to: 299 zł (z certyfikatem)

Odbiorca: Centrum Psychoterapii i Rozwoju „Lustro”

Nr rachunku: 76 1140 2004 0000 3802 8120 4319

Tytuł przelewu: szkolenie 19.01