Szkolenie „Lista przymiotnikowa ACL w diagnostyce psychologicznej” – edycja 2 – NOWY TERMIN: 08.03, 15.03, 22.03.2024

CZYM JEST LISTA PRZYMIOTNIKOWA ACL?

ACL jest narzędziem przeznaczonym do badania różnych cech osobowościowych. Test stosuje się zarówno w indywidualnej diagnozie osobowości – m.in. do celów klinicznych, jak i w badaniach naukowych – np. do badania archetypów kulturowych czy stereotypów, w badaniach psychologii środowiskowej i wielu innych dziedzinach.

W standardowej wersji zadaniem badanego jest wybranie spośród 300 przymiotników tych, które, jego zdaniem, dobrze go opisują. Można również stosować Listę jako skalę obserwacyjną, polecając wybór przymiotników osobom znającym osobę badaną. Przedmiotem opisu mogą być także grupy społeczne, postacie historyczne i inne obiekty (jak na przykład miasta). Lista Przymiotnikowa pozwala na obliczenie wyników w 37 skalach, wśród których znajdują się skale potrzeb, skale tematyczne, skale analizy transakcyjnej oraz skale twórczości i inteligencji, a także skale kontrolne.

DLA KOGO?

  • Psycholodzy, psycholodzy szkolni, psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • Studenci psychologii

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy teoretyczne testu

2. Konstrukcja i sposób badania

3. Wykorzystanie i interpretacja testu

4. Analiza indywidualna i wykorzystanie informacji z testu do pracy z klientem

5. Opracowanie wyników w badaniach naukowych

6. Studium przypadku

 

Łącznie: 12 godzin dydaktycznych (w trzech blokach po 4 godziny)

KIEDY?

ZMIANA TERMINU

blok I – 08.03.2024 r. (piątek) – godz. 17:00 – 20:00

blok II – 15.03.2024 r. (piątek) – godz. 17:00 – 20:00

blok III – 22.03.2024 r. (piątek) – godz. 17:00 – 20:00

GDZIE?

Lubelska Akademia WSEI, ul. Projektowa 4.

KOSZT I WPŁATY

Koszt szkolenia to: 250 zł

Tytuł przelewu: Szkolenie ACL, imię i nazwisko uczestnika.

Nr rachunku: 18 1140 1094 0000 2027 6900 1101

Termin wpłat: 01.03.2024

Minimalna liczba uczestników potrzebna do uruchomienia szkolenia to 18 osób. 

PROWADZĄCY

Dr Wiesław Poleszak, prof. Lubelskiej Akademii WSEI – Psycholog, Dyrektor Akademickiego Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii. Trener Instytutu Konsultantów Europejskich i Ośrodka Rozwoju Człowieka Fundacji „Masz Szansę”. Wykładowca i trener w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, SWPS). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej oraz w zakresie wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim. Autor koncepcji i realizator Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS i Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego WSEI, gdzie realizowana jest idea rówieśniczej pomocy studenckiej. Na zlecenie MEN i ORE prowadził szkolenia z zakresu tworzenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, budowania zespołów interdyscyplinarnych oraz profilaktyki i wsparcia ucznia zdolnego.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

DANE OSOBOWE
DANE DO FAKTURY

Lubelska Akademia WSEI informuje, że przysługuje Pani/Panu dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, aktualizacji  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu an dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobami udziela Inspektor Ochrony Danych Lubelskiej Akademii WSEI p. Leszek Gońka, e-mail iod@wsei.lublin.pl