NOWY TERMIN: Szkolenie „Enneagram – kim jestem? Kim jest drugi człowiek? Jak możemy się lepiej porozumieć” – Moduł 1

CZYM JEST ENNEAGRAM?

Enneagram jest narzędziem poznania siebie i innych opartym na ukrytych motywacjach każdego z nas, a nie na widocznych zachowaniach. To mapa osobowości, precyzyjna i głęboka, która jest zarazem łatwo i szybko dostępna. W ciągu dwóch dni możliwe jest przyswojenie bazy, która pozwoli w zrozumieniu zarówno własnego jak i innych zachowania.

Współcześnie enneagram odnosi się do systemu analizy osobowości, który składa się z diagramu i 9 struktur charakteru.
Ta siatka osobowości odsyła nas do Palo Alto w Kalifornii do lat 70-tych XX wieku. Enneagram daje nam narzędzia, by lepiej zrozumieć siebie i innych.
Dokładniej proponuje nam 9 archetypów, by odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jestem? Kim jest drugi człowiek? Jak możemy się lepiej porozumieć?
Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych i niekompletnych informacji na temat 9 typów psychologicznych enneagramu. Są one siłą rzeczy karykaturalne, ponieważ są to tylko krótkie streszczenia, nie oddające subtelności modelu.

TYP 1

Jedynki chcą ulepszyć świat. Są perfekcjonistami, lubią dobrze wykonaną pracę i posiadają wyostrzone poczucie moralności. Są krytyczni wobec siebie i innych.

TYP 2

Dwójki, by czuć się kochane, myślą, że najpierw muszą same kochać. Chcąc zaspokoić ogromne potrzeby uczuciowe i aprobację, pomagają innym, by w zamian być kochanym i docenianym. Lubią służyć innym, ich uwaga skierowana jest na potrzeby innych.

TYP 3

Trójki uważają, że świat kocha je za ich wyniki. Skoncentrowani na wyznaczonych sobie celach, potrafią być bardzo skuteczni i zawsze znajdą sposób, by osiągnąć swój cel. Przywiązani do swojego wizerunku, są dobrymi przywódcami, trenerami, sprzedawcami czy kapitanami drużyn.

TYP 4

Czwórki szukają ideału. Lubią silne emocje i przeżycia. Teatralni, nostalgiczni, wrażliwi i artystyczni, wyrażają kreatywność w różnych dziedzinach życia. Lubią być oryginalni i autentyczni.

TYP 5

Piątki potrzebują zrozumieć otaczający ich świat, na pierwszym miejscu stawiają intelekt a nie emocje. Lubią trzymać się na dystans, analizować całość sytuacji, często wolą obserwację niż uczestnictwo.

TYP 6

Szóstki skupiają się na niebezpieczeństwie i poświęcają dużo czasu na ochronę. Są lojalni wobec ludzi i spraw, które są dla nich ważne. Lubią jasne sytuacje.

TYP 7

Siódemki korzystają z życia. Mają dużo planów, pomysłów i ochoty, dzięki którym są w ciągłym ruchu. Lubią żartować i pociągają je nowości. 

TYP 8

Ósemki szanują siłę fizyczną i psychiczną, są bezpośredni i energiczni. Często bronią innych, nie mają problemu z wyrażaniem własnej złości czy konfrontacją z innymi.

TYP 9

Dziewiątki lubią harmonię, wolą działać na spokojnie niż pod presją. Potrzebują czasu, by zacząć działać, ale gdy już to nastąpi, potrafią być bardzo skuteczni. Łatwo przychodzi im postawienie się w sytuacji drugiej osoby, unikają konfliktów.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Prezentacja Enneagramu
  2. Praca w podgrupach (introspekcja i dyskusja)
  3. Wartości – jakie wartości kultywują poszczególne typy psychologiczne enneagramu?
  4. Metafora zranienia
  5. „Najlepsze” i „najgorsze” cechy każdego typu psychologicznego enneagramu
  6. Dodatkowy wykład teoretyczny: trzy centra i strzałki
  7. Tradycja ustna
  8. Na czym skupiają uwagę poszczególne typy psychologiczne enneagramu 

Łącznie: 18h dydaktycznych (2 x 9h dydaktycznych)

 

SZKOLENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W JĘZYKU POLSKIM

KIEDY?

DATA:  16.07. – 17.07. 2024 r. (wtorek – środa) 

GODZINA: 08:45 – 17:30

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 30.06.2024

GDZIE?

Lubelska Akademia WSEI, ul. Projektowa 4.

KOSZT I WPŁATY

Koszt szkolenia to: 1200 zł

Tytuł przelewu: Enneagram, imię i nazwisko uczestnika.

Nr rachunku: 18 1140 1094 0000 2027 6900 1101

Liczba miejsc ograniczona: 12 osób

PROWADZĄCY

Ugo Chapet – z wykształcenia fizyk. Pracował jako inżynier w branży optycznej i samochodowej. Interesuje się różnymi kulturami i alternatywnymi sposobami życia. Zdecydował się na zmianę zawodu, chcąc skupić się na naturze człowieka, dlatego zajął się obecnie Enneagramem – narzędziem poznania siebie. Obecnie prowadzi szkolenia z Enneagramu we Francji i Polsce. Jestem również dyplomowanym coachem. Jego celem jest pomoc ludziom, by mogli się lepiej poznać i znaleźć sens oraz radość w życiu prywatnym i zawodowym.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

DANE OSOBOWE
DANE DO FAKTURY

Lubelska Akademia WSEI informuje, że przysługuje Pani/Panu dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, aktualizacji  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu an dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobami udziela Inspektor Ochrony Danych Lubelskiej Akademii WSEI p. Leszek Gońka, e-mail iod@wsei.lublin.pl