Szkolenie „Dziecko wysoko wrażliwe – identyfikacja cechy i wsparcie (poziom I i II)” – 25 i 26.11.2023 – EDYCJA TRZECIA

Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii serdecznie zaprasza na dwupoziomowe szkolenie dotyczące wysokiej wrażliwości u dzieci. Uczestnicy pierwszego poziomu szkolenia otrzymają teczkę z kompletem materiałów potrzebnych do adekwatnego wspierania dzieci wysoko wrażliwych.


Czym jest wysoka wrażliwość i dlaczego ta cecha jest tak ważna?

Wrażliwość Przetwarzania Sensorycznego to cecha temperamentu, charakteryzująca około 20% społeczeństwa. Ilość takich osób jest zbyt duża by można było traktować cechę marginalnie – jednak zbyt mało liczna by mogła być rozumiana i wspierana przez otoczenie w adekwatny sposób.

Badania potwierdzają, że osoby wysoko wrażliwe przetwarzają informacje i bodźce płynące z otoczenia intensywniej i głębiej. Osoby te są bardziej wrażliwe zarówno na pozytywne, jak i negatywne doświadczenia. W związku z tym szybciej mogą stać się przytłoczone, zmęczone czy rozdrażnione. Wysoko wrażliwe dzieci w sytuacjach ze zbyt dużą ilością bodźców przyjmują zachowania mylone z nadpobudliwością, deficytami koncentracji uwagi czy zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

W czasie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z wysoką wrażliwością – to czym ona jest i czym nie jest oraz zostaną wyjaśnione kontrowersje związane ze stosowaniem tego określenia.  Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania ze sposobem oceny wrażliwości u dzieci, poznają dostępne metody identyfikacji cechy i specyfikę rozwoju dzieci wrażliwych, a także sposoby pracy z wysoko wrażliwymi dziećmi.

POZIOM 1

Celem warsztatów jest przygotowanie osób pracujących na co dzień z dziećmi do adekwatnego wsparcia dzieci wysoko wrażliwych w ich najbliższym otoczeniu, a także wsparcia ich rodzin w tworzeniu wspierających warunków rozwoju.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów potrzebny do adekwatnego wsparcia dzieci wysoko wrażliwych:

 • Przewodnik po Modelu wsparcia wysoko wrażliwych dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
 • Program profilaktyczny
 • Testy do wykorzystania
 • Karty pracy dla dzieci
 • Podręcznik psychometryczny do narzędzia
 • Kompedium wiedzy na temat wysokiej wrażliwości


Poruszane zagadnienia:

 • Wysoka wrażliwość, nadwrażliwość, wrażliwość przetwarzania sensorycznego, emocjonalność – wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z wrażliwością – doniesienie z aktualnych badań
 • Ocena wrażliwości przetwarzania sensorycznego – dostępne narzędzia pomiaru wrażliwości u dzieci
 • Wysoka wrażliwość a zaburzenia DSM – z czym mylnie identyfikowana bywa wrażliwość
 • Od niemowlęctwa do wieku szkolnego – przejawy wysokiej wrażliwości u dzieci
 • Kontinuum wrażliwości – „Mlecze, Tulipany i Orchidee” – jak wspierać wrażliwe dziecko
 • Praca z rodzicem i nauczycielem wysoko wrażliwego dziecka

POZIOM 2

Celem drugiego etapu szkolenia jest przygotowanie osób pracujących na co dzień z dziećmi do wykorzystywania programu profilaktycznego „A, B, C…  wrażliwości. Wspieranie w rozwoju dzieci wysoko wrażliwych w wieku przedszkolnym/wczesnym wieku szkolnym”. Uczestniczy poznają także oparte na dowodach metody adekwatnego wsparcia wysoko wrażliwych dzieci i młodzież. 

Program profilaktyczny jest elementem pakietu materiałów, które uczestniczy otrzymują na pierwszym etapie szkolenia.

Poruszane zagadnienia:

Biorąc pod uwagę dotychczasową wiedzę na temat wrażliwości, a także wyniki prowadzonych w tym obszarze badań zidentyfikowano sześć obszarów pracy, które są kluczowe dla wsparcia dzieci wysoko wrażliwych w realizowaniu przez nie zadań rozwojowych (adekwatnie do wieku) – staną się one przedmiotem omawianych w czasie szkolenia treści:

 • Budowanie i wzmacnianie samooceny
 • Rozwijanie umiejętności samoregulacji
 • Budowanie odporności psychicznej poprzez rozwijanie uważności (koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili)
 • Radzenie sobie z sinymi emocjami (w tym z lękiem i poczuciem wstydu)
 • Rozwijanie umiejętności rozmawiania na temat wrażliwości (o cechach temperamentu).
 • Funkcjonowanie w grupie, budowanie i ochrona granic osobistych

DLA KOGO?

 • Osoby na co dzień zajmujące się wsparciem dzieci, a w szczególności dzieci wysoko wrażliwych,
 • Psycholodzy, psycholodzy szkolni, psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • Nauczyciele i pedagodzy,
 • Studenci psychologii i pedagogiki.

PROWADZĄCY

Dr Monika Baryła-Matejczuk, prof. Lubelskiej Akademii WSEI – jestem psychologiem i pracuję w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Lubelskiej Akademii WSEI. Jestem absolwentką kursu Terapii Zorientowanej na Emocje (1 i 2 poziom), trenerem i psychoedukatorem Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, trenerem kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trenerem z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”. W pracy koncentruję się na zasobach człowieka, jego potencjale, potrzebach i możliwościach, staram się zrozumieć i wesprzeć z realizacji zamierzeń i planów. Moje zawodowe zainteresowania to psychoprofilaktyka, funkcjonowanie i rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, a przede wszystkim tematyka wrażliwości przetwarzania sensorycznego (tak zwana wysoka wrażliwość). Opracowałam wraz z zespołem polską adaptację skal: Highly Sensitive Person i Highly Sensitive Child, Wrażliwość przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Realizuję i jestem autorką koncepcji projektów: „High sensitivity – Innovative Module in Human Sciences/ Wysoka Wrażliwość – innowacyjny moduł w naukach o człowieku”, „E-MOTION. Potencjał wysokiej wrażliwości”, a także „PRO-MOTION. Sensitive Career Management/ PRO-MOTION. Zarządzanie karierą osób wysoko wrażliwych”.

KIEDY?

25.11.2023 r. – I poziom (sobota)

26.11.2023 r. – II poziom (niedziela)

GDZIE?

Lubelska Akademia WSEI, ul. Projektowa 4.

KOSZT:

Poziom I: 590 zł (warsztaty + komplet materiałów)

Poziom II: 390 zł (warsztaty + praca z wykorzystaniem materiałów z poziomu I)

PROGRAM WARSZTATÓW

25.11.2023 (sobota) – poziom I

13:00-20:00


26.11.2023 (niedziela) – poziom II

9:00-16:00


Łącznie: po 8 godzin dydaktycznych na każdym poziomie

PROMOCJA

W przypadku rejestracji i opłacenia jednocześnie poziomu I i II całkowity koszt szkolenia to 890 zł zamiast 980 zł.

Tytuł przelewu: Szkolenie Dziecko Wysoko Wrażliwe – poziom (wpisać I, II lub I i II), imię i nazwisko uczestnika.

Nr rachunku: 18 1140 1094 0000 2027 6900 1101

Prosimy o dokonywanie wpłat do 17.11.2023 r.

*Minimalna liczba uczestników potrzebna do uruchomienia szkolenia to 12 osób. 

WIDEO

Dr Monika Baryła-Matejczuk zaprasza na szkolenia organizowane przez Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii Lubelskiej Akademii WSEI (video).

FORMULARZ REJESTRACYJNY

WYBÓR POZIOMU SZKOLENIA
KOMPLET MATERIAŁÓW DO WYBORU
DANE OSOBOWE
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY

Lubelska Akademia WSEI informuje, że przysługuje Pani/Panu dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, aktualizacji  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu an dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobami udziela Inspektor Ochrony Danych Lubelskiej Akademii WSEI p. Leszek Gońka, e-mail iod@wsei.lublin.pl