{{ is_error_msg }}

Specjalista
{{cat_data.category_name}}
Usługa
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Czas trwania: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Cena: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

{{ is_error_msg }}

Data i godzina
Godziny przyjęć
There is no time slots available
Godziny przedpołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny wieczorne
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Data i godzina
Godziny przyjęć
There is no time slots available
Godziny przedpołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny wieczorne
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}

{{ is_error_msg }}

Twoje dane

{{ is_error_msg }}

Podsumowanie

Podsumowanie rezerwacji wizyty

Klient
{{appointment_step_form_data.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.customer_email }}
Usługa
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Data i godzina
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
Appointment Details
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
Ups! Nie ma dostępnej metody płatności.
Select Payment Method

Pay Locally

PayPal

No categories and services added!

DYREKTOR CENTRUM


dr Wiesław Poleszak, prof. Lubelskiej Akademii WSEI

Psycholog, profesor uczelni w Lubelskiej Akademii WSEI. Trener Instytutu Konsultantów Europejskich i Ośrodka Rozwoju Człowieka Fundacji „Masz Szansę”. Wykładowca i trener w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, SWPS). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej oraz w zakresie wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim. Autor koncepcji i realizator Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS i Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego WSEI, gdzie realizowana jest idea rówieśniczej pomocy studenckiej. Na zlecenie MEN i ORE prowadził szkolenia z zakresu tworzenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, budowania zespołów interdyscyplinarnych oraz profilaktyki i wsparcia ucznia zdolnego.

ZASTĘPCA DYREKTORA

dr Grzegorz Kata

Psycholog, badacz i praktyk, adiunkt na wydziale Nauk o Człowieku w Lubelskiej Akademii WSEI. Absolwent szkoleń z zakresu metod pomiaru i wykonywania badań funkcji percepcyjnych i poznawczych (m.in. EGI EEG, eyetracking, TMS). Współautor testu psychologicznego TUW do badania zdolności dzieci i młodzieży według koncepcji inteligencji wielorakiej Gardnera. Współpracuje w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i wdrożeniowych z zakresu edukacji, wsparcia dzieci i młodzieży, profilaktyki. Łączy pracę naukową z praktyką: prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i wychowawców z zakresu edukacji, wychowania i kompetencji wychowawczych. Udziela pomocy psychologicznej młodzieży i rodzinom, prowadzi grupy terapuetyczno-rozwojowe dla uczniów. Autor kilkunastu publikacji naukowych w tym monografii poświęconej wolontariatowi młodzieżowemu. 

KADRA

mgr Karolina Domańska

Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta, nauczyciel akademicki. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, które ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim.
Do obszarów jej pracy należą: psychoterapia młodzieży i dorosłych, diagnoza psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla osób z zaburzeniami neurorozwojowymi. poradnictwo i warsztaty wychowawcze dla rodziców.
W swojej pracy skupia się na świadczeniu jak najwyższej jakości usług, w związku z czym zdobyła uprawnienia do wykorzystywania standaryzowanych narzędzi diagnostycznych, rekomendowanych prze Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
W pracy terapeutycznej wspomaga się kompetencjami, które nabyła w wyniku ukończenia I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Treningu Zastępowania Agresji. W codziennej pracy dokłada wszelkich starań, aby wykonywana praca diagnostyczna i terapeutyczna odbywała się w jak najlepszym klimacie, z zachowaniem pełnego profesjonalizmu i elastyczności.
Wspiera również rodziców poprzez wspólne poszukiwanie odpowiedzi na trudne lub nurtujące pytania. Służy pomocą w postaci udzielanych porad, konsultacji oraz warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze – zdobyła uprawnienia zawodowe do prowadzenia Szkoły dla Rodziców część I, II i III.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Wśród jej zainteresowań znajdują się zaburzenia neurorozwojowe, diagnoza, warsztaty oraz psychoterapia.

mgr Damian Golec

Ukończył jednolite studia magisterskie z psychologii ze specjalnością psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Początkiem jego drogi zawodowej była praca w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkole, gdzie doświadczył kontaktu z dziećmi, młodzieżą oraz ich opiekunami. Obecnie, oprócz współpracy z Lubelską Akademią WSEI, udziela pomocy psychologicznej w ramach działań Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

Na wsparcie psychologiczne patrzy z perspektywy podejścia Gestalt, które widzi jako coś pełnego obecności, serca, bliskości i równowagi. Do współpracy z klientem podchodzi z wiarą, że ma on w sobie umiejętność regulacji, którą ma nadzieję, że będzie rozwijał podczas wspólnych spotkań.

Obecnie pracuje z młodzieżą od 14 roku życia i dorosłymi. Prywatnie – miłośnik gór i fan piłki nożnej.

Uczestnik szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Gestalt, ale oprócz tego ukończył wiele warsztatów i kursów m.in.

  • Dialog motywujący w profilaktyce uzależnień behawioralnych.
  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży- techniki pracy z nastolatkiem.
  • Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji Szkolnych, Rówieśniczych, Oświatowych i z Nieletnim Sprawcą Czynu Karalnego.


mgr Aleksandra Kata

Ukończyła psychologię o specjalności psychoprofilaktyka na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenia z zakresu dramy, ruchu rozwijającego, pracy metodami poznawczo-behawioralnymi. Realizatorka i współtwórczyni programów profilaktycznych. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym, szkolnym i licealnym oraz wspiera rodziców i wychowawców. Pracowała w świetlicach socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest psychologiem szkolnym. Jako instruktor harcerski nabrała przekonania, że wszystko to, co się przeżyje i doświadczy, jest lepsze od tego, o czym się tylko usłyszy. 

mgr Anna Krzyszczak

Absolwentka psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Pracuje z osobami dorosłymi Ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz staż psycholog-praktyk w nurcie CBT.
Doświadczenie zdobywała podczas pracy w Ośrodku Wsparcia oraz prowadzeniu grupy wsparcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Obecnie pracuje w szkole i przedszkolu jako psycholog.

mgr Dominika Kulik

Psycholog, psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia, pedagog, trener TUS.
Posiadane przeze nią doświadczenie obejmuje szeroki zakres działań związanych z udzielaniem wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży i dorosłym. Współpracuje z rodzicami i wychowawcami wspomagając ich w pełnieniu ważnej roli opiekunów i edukatorów.
W swojej pracy stosuje rozmaite metody i techniki, które są elastycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb jej klientów. Niezwykle istotne jest dla niej holistyczne spojrzenie na
człowieka, uwzględniające nie tylko jego ciało, umysł i emocje, ale także jego otoczenie, relacje społeczne oraz wpływ środowiska na zdrowie i dobrostan. Oprócz pracy indywidualnej, angażuję się również w grupowe sesje terapeutyczne,  aby zapewnić wsparcie na różnych poziomach i w różnych kontekstach, co pozwala jej jeszcze lepiej sprostać potrzebom klientów.
Ukończyła takie szkolenia jak: studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w modalności Gestalt, Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I Stopień), całościowy kurs z prowadzenia relaksacji technikami Schultza i Jacobsona, kurs certyfikujący na Trenera Umiejętności Społecznych, Dialog Motywacyjny jako forma pomocy psychologicznej w pracy terapeutycznej z pacjentem, kurs certyfikujący na Terapeutę SI, praca z ciałem według metody
Alexandra Lowena.
Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Wśród jej zainteresowań zawodowych znajdują się praca z ciałem, techniki oddechowe, mindfulness, zaś prywatnie interesuje się teatrem sztuką, literaturą piękną oraz pieszymi wędrówkami. 

mgr Katarzyna Sobińska

Psycholog współpracujący z Akademickim Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii WSEI, w którym oprócz pracy warsztatowej oferuje pomoc psychologiczną dla młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuje z osobami potrzebującymi wsparcia w zakresie doświadczania lęku, kryzysu emocjonalnego, zawodowego, samooceny i poczucia własnej wartości oraz funkcjonowania w relacjach partnerskich/małżeńskich.
Tytuł zawodowy psychologa uzyskała w Lubelskiej Akademii WSEI kończąc studia magisterskie ze specjalnością Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna. W trakcie studiów była członkiem zespołu Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego, gdzie rozwijała swoje umiejętności praktyczne pod stałą superwizją. Wiedzę teoretyczną zgłębiała uczestnicząc w szkoleniach organizowanych na terenie uczelni oraz poza jej obszarem, które obejmowały tematykę dotyczącą wykorzystywania narzędzi diagnostycznych, wysokiej wrażliwości, zaburzeń lękowych u dzieci i dorosłych, interwencji kryzysowej oraz profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych.
Prowadzi warsztaty oraz wsparcie psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych, treningi adaptacyjne dla studentów z zagranicy oraz szkolenia dla nauczycieli.

mgr Anna Szczukiewicz

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia, trener, instruktor Terapii Uzależnień, nauczyciel akademicki. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu kryzysów psychicznych, pomocy psychologicznej oraz profilaktyki uzależnień. 
Obszarami jej pracy jest terapia z młodzieżą od 12 roku życia i dorosłymi; prowadzenie warsztatów i szkoleń psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W pracy terapeutycznej koncentruje się na indywidualnym podejściu do drugiego człowieka, tworzeniu bezpiecznej i empatycznej relacji opartej na pełnej akceptacji, autentyczności i zaufaniu.
Absolwentka takich szkoleń jak: Trening Umiejętności Społecznych, Szkolenie Zawodowe Trener VCC, I Moduł Szkolenia Zawodowego Instruktor Terapii Uzależnień.
Swój zawód traktuje jako pasję wynikającą z wysokiej wrażliwości dla świata przeżyć drugiego człowieka. W pracy koncentruje się na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta, tworzeniu bezpiecznej i empatycznej relacji w oparciu o pełną akceptację, autentyczność i zaufanie. Interesuję się psychologią uzależnień, psychologią humanistyczno-egzystencjalną oraz psychologią społeczną.

 

mgr Anna Trzeciak

Psycholog, w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie Gestalt oraz w trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego.
W ciągu swojej kariery ukończyła liczne kursy i szkolenia, które pozwalają jej poszerzać
wiedzę w dziedzinie psychologii, m.in. szkolenie z terapii schematów, pogłębienie wiedzy w
zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu TSR. Dodatkowo, posiada uprawnienia
diagnostyczne do posługiwania się Skalą inteligencji Stanford Binet. Stale pogłębia swoją
wiedzę i doskonali warsztat psychologiczny oraz terapeutyczny.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w fundacji Mantis w Lublinie jako pomoc psychoterapeuty jak również naplatformie just talk Missionhelp24h w Warszawie jako specjalista ds. pomocy psychologicznej.
W swojej praktyce udziela konsultacji psychologicznych oraz pomaga osobom dorosłym i młodzieży w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami emocjonalnymi i psychologicznymi. Jej praca obejmuje wsparcie osób z zaburzeniami emocjonalnymi, osobowościowymi oraz
zaburzeniami nastroju. Pomaga również tym, którzy przechodzą przez kryzys życiowy, kryzys
w związku, zmagają się ze stratą bliskich osób oraz osobom o obniżonym poczuciu własnej
wartości.
Wierzy w znaczenie holistycznego podejścia do klienta, dlatego też stale doskonali
swój warsztat i kontynuuje poszukiwanie nowych narzędzi terapeutycznych. Jest przekonana,
że każdy pacjent jest wyjątkowy i wymaga spersonalizowanego podejścia. Jej praca polega na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której pacjenci mogą eksplorować swoje potrzeby i cele
oraz wspólnie pracować nad ich osiągnięciem.

mgr Marta Wośko

Ukończyła psychologię o specjalności psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna w Lubelskiej Akademii WSEI. Obecnie pracuje w Środowiskowym Centrum Wsparcia, gdzie świadczy pomoc psychologiczną seniorom oraz osobom dorosłym z niepełnosprawnością, a także jako nauczyciel akademicki w Lubelskiej Akademii WSEI. Podyplomowo studiuje przygotowanie pedagogiczne. Prowadzi warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży. 

W pracy kieruje się otwartością na drugiego człowieka i dąży do budowania relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Uważa, że każdy ma zasoby do poradzenia sobie z trudnościami tylko czasem potrzebuje pomocy w ich odkryciu.

mgr Jakub Załuski

Psycholog specjalizujący się w pracy z drużynami oraz zawodnikami sportów klasycznych, elektronicznych i umysłowych. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz seniorami, startującymi na imprezach rangi Mistrzostw Polski, Europy i Świata, a także Igrzysk Olimpijskich.

Na co dzień zawodowo związany z Lubelską Akademią WSEI, gdzie uczy studentów psychologii, pielęgniarstwa oraz informatyki. Prowadzi również zajęcia w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie z zakresu psychologii sportu.

Z zawodnikami oraz trenerami współpracuje nie tylko w zaciszu gabinetu, ale i w naturalnym środowisku treningowym oraz meczowym. W swojej pracy lubi wykorzystywać nowoczesne technologie. Jest certyfikowanym trenerem EEG Biofeedback II stopnia. Korzysta również z takich narzędzi jak m.in. Vienna Test System, CogniPlus czy FitLight Trainer.