{{ is_error_msg }}

Specjalista
{{cat_data.category_name}}
Usługa
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Czas trwania: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Cena: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

{{ is_error_msg }}

Data i godzina
Godziny przyjęć
There is no time slots available
Godziny przedpołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny wieczorne
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Data i godzina
Godziny przyjęć
There is no time slots available
Godziny przedpołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny popołudniowe
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
Godziny wieczorne
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_time }} - {{ time_details.formatted_end_time }}

{{ is_error_msg }}

Twoje dane

{{ is_error_msg }}

Podsumowanie

Podsumowanie rezerwacji wizyty

Klient
{{appointment_step_form_data.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.customer_email }}
Usługa
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Data i godzina
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
Appointment Details
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
Ups! Nie ma dostępnej metody płatności.
Select Payment Method

Pay Locally

PayPal

No categories and services added!

DYREKTOR CENTRUM


dr Wiesław Poleszak, prof. Lubelskiej Akademii WSEI

Psycholog, profesor uczelni w Lubelskiej Akademii WSEI. Trener Instytutu Konsultantów Europejskich i Ośrodka Rozwoju Człowieka Fundacji „Masz Szansę”. Wykładowca i trener w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, SWPS). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej oraz w zakresie wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim. Autor koncepcji i realizator Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS i Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego WSEI, gdzie realizowana jest idea rówieśniczej pomocy studenckiej. Na zlecenie MEN i ORE prowadził szkolenia z zakresu tworzenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, budowania zespołów interdyscyplinarnych oraz profilaktyki i wsparcia ucznia zdolnego.

ZASTĘPCA DYREKTORA

dr Grzegorz Kata

Psycholog, badacz i praktyk, adiunkt na wydziale Nauk o Człowieku w Lubelskiej Akademii WSEI. Absolwent szkoleń z zakresu metod pomiaru i wykonywania badań funkcji percepcyjnych i poznawczych (m.in. EGI EEG, eyetracking, TMS). Współautor testu psychologicznego TUW do badania zdolności dzieci i młodzieży według koncepcji inteligencji wielorakiej Gardnera. Współpracuje w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i wdrożeniowych z zakresu edukacji, wsparcia dzieci i młodzieży, profilaktyki. Łączy pracę naukową z praktyką: prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, rodziców i wychowawców z zakresu edukacji, wychowania i kompetencji wychowawczych. Udziela pomocy psychologicznej młodzieży i rodzinom, prowadzi grupy terapuetyczno-rozwojowe dla uczniów. Autor kilkunastu publikacji naukowych w tym monografii poświęconej wolontariatowi młodzieżowemu. 

KADRA

dr Monika Baryła-Matejczuk, prof. Lubelskiej Akademii WSEI

Psycholog, psychoterapeuta. Profesor uczelni w Lubelskiej Akademii WSEI. Absolwentka kursu Terapii Zorientowanej na Emocje (I i II poziom). Trener i psychoedukator Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, trener kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trener z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”.

W pracy koncentruje się na zasobach człowieka, jego potencjale, potrzebach i możliwościach, stara się zrozumieć i wesprzeć w realizacji zamierzeń i planów. Jej zawodowe zainteresowania to psychoprofilaktyka, funkcjonowanie i rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, a przede wszystkim tematyka wrażliwości przetwarzania sensorycznego (tak zwana wysoka wrażliwość). Opracowała wraz z zespołem polską adaptację skal: Highly Sensitive Person i Highly Sensitive Child, Wrażliwość przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jest realizatorką i autorką koncepcji projektów: „High sensitivity – Innovative Module in Human Sciences/ Wysoka Wrażliwość – innowacyjny moduł w naukach o człowieku”, „E-MOTION. Potencjał wysokiej wrażliwości”, a także „PRO-MOTION. Sensitive Career Management/ PRO-MOTION. Zarządzanie karierą osób wysoko wrażliwych”.

mgr Damian Golec

Ukończył jednolite studia magisterskie z psychologii ze specjalnością psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna. Początkiem jego drogi zawodowej była praca w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkole, gdzie doświadczył kontaktu z dziećmi, młodzieżą oraz ich opiekunami. Obecnie, oprócz współpracy z Lubelską Akademią WSEI, udziela pomocy psychologicznej w ramach działań Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

Na wsparcie psychologiczne patrzy z perspektywy podejścia Gestalt, które widzi jako coś pełnego obecności, serca, bliskości i równowagi. Do współpracy z klientem podchodzi z wiarą, że ma on w sobie umiejętność regulacji, którą ma nadzieję, że będzie rozwijał podczas wspólnych spotkań.

Obecnie pracuje z młodzieżą od 14 roku życia i dorosłymi. Prywatnie – miłośnik gór i fan piłki nożnej.

Uczestnik szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Gestalt, ale oprócz tego ukończył wiele warsztatów i kursów m.in.

  • Dialog motywujący w profilaktyce uzależnień behawioralnych.
  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5.
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży- techniki pracy z nastolatkiem.
  • Szkolenie Specjalistyczne z Mediacji Szkolnych, Rówieśniczych, Oświatowych i z Nieletnim Sprawcą Czynu Karalnego.


mgr Aleksandra Kata

Ukończyła psychologię o specjalności psychoprofilaktyka na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i wczesnego wspomagania. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenia z zakresu dramy, ruchu rozwijającego, pracy metodami poznawczo-behawioralnymi. Realizatorka i współtwórczyni programów profilaktycznych. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym, szkolnym i licealnym oraz wspiera rodziców i wychowawców. Pracowała w świetlicach socjoterapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest psychologiem szkolnym. Jako instruktor harcerski nabrała przekonania, że wszystko to, co się przeżyje i doświadczy, jest lepsze od tego, o czym się tylko usłyszy. 

mgr Jakub Załuski

Psycholog specjalizujący się w pracy z drużynami oraz zawodnikami sportów klasycznych, elektronicznych i umysłowych. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz seniorami, startującymi na imprezach rangi Mistrzostw Polski, Europy i Świata, a także Igrzysk Olimpijskich.

Na co dzień zawodowo związany z Lubelską Akademią WSEI, gdzie uczy studentów psychologii, pielęgniarstwa oraz informatyki. Prowadzi również zajęcia w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie z zakresu psychologii sportu.

Z zawodnikami oraz trenerami współpracuje nie tylko w zaciszu gabinetu, ale i w naturalnym środowisku treningowym oraz meczowym. W swojej pracy lubi wykorzystywać nowoczesne technologie. Jest certyfikowanym trenerem EEG Biofeedback II stopnia. Korzysta również z takich narzędzi jak m.in. Vienna Test System, CogniPlus czy FitLight Trainer.

mgr Marta Ślusar

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny. 

Absolwentka psychologii WSEI Lublin (specjalność: Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna) oraz dwuletniego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Uczestniczka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Posiadane doświadczenie obejmuje m.in. udzielanie wsparcia psychologicznego i prowadzeniem psychoterapii w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, współpracę ze świetlicą opiekuńczo-wychowawczą w zakresie psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej oraz pracę dydaktyczną jako nauczyciel akademicki w Lubelskiej Akademii WSEI.

Obszarem jej pracy jest psychoterapia indywidualna z młodzieżą i dorosłymi.
Swoją pracę poddaje stałej superwizji.