NOWY TERMIN: Szkolenie „Enneagram – kim jestem? Kim jest drugi człowiek? Jak możemy się lepiej porozumieć” – Moduł 1

CZYM JEST ENNEAGRAM? Enneagram jest narzędziem poznania siebie i innych opartym na ukrytych motywacjach każdego z nas, a nie na widocznych zachowaniach. To mapa osobowości, precyzyjna i głęboka, która jest zarazem łatwo i szybko dostępna. W ciągu dwóch dni możliwe jest przyswojenie bazy, która pozwoli w zrozumieniu zarówno własnego jak i innych zachowania. Współcześnie enneagram […]

Szkolenie „Przemoc seksualna wobec dzieci. Podstawy opiniowania psychologicznego” – 19.01.2024 – brak wolnych miejsc

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu psychopatologii społecznej, przemocy seksualnej oraz diagnostyki sądowo-psychologicznej w sprawach o molestowanie seksualne małoletnich. Cel praktyczny to aplikowanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w ramach praktycznych zadań wymiaru sprawiedliwości: w pracy dochodzeniowo – śledczej, w orzecznictwie sądowym oraz w różnych formach oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i resocjalizacyjnych. DLA KOGO? […]

Szkolenie „Lista przymiotnikowa ACL w diagnostyce psychologicznej” – edycja 2 – NOWY TERMIN: 08.03, 15.03, 22.03.2024

CZYM JEST LISTA PRZYMIOTNIKOWA ACL? ACL jest narzędziem przeznaczonym do badania różnych cech osobowościowych. Test stosuje się zarówno w indywidualnej diagnozie osobowości – m.in. do celów klinicznych, jak i w badaniach naukowych – np. do badania archetypów kulturowych czy stereotypów, w badaniach psychologii środowiskowej i wielu innych dziedzinach. W standardowej wersji zadaniem badanego jest wybranie […]

Szkolenie „Dziecko wysoko wrażliwe – identyfikacja cechy i wsparcie (poziom I i II)” – 25 i 26.11.2023 – EDYCJA TRZECIA

Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii serdecznie zaprasza na dwupoziomowe szkolenie dotyczące wysokiej wrażliwości u dzieci. Uczestnicy pierwszego poziomu szkolenia otrzymają teczkę z kompletem materiałów potrzebnych do adekwatnego wspierania dzieci wysoko wrażliwych. Czym jest wysoka wrażliwość i dlaczego ta cecha jest tak ważna? Wrażliwość Przetwarzania Sensorycznego to cecha temperamentu, charakteryzująca około 20% społeczeństwa. Ilość takich osób […]