Konsultacja indywidualna – dorośli, dzieci, młodzież

Rozmowa z psychologiem ukierunkowana na diagnozę głównego problemu osoby zgłaszającej się po pomoc oraz określenie jej oczekiwań wobec pomocy psychologicznej. Celem takiego spotkania jest rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej oraz określenie potrzeb klienta, zakładanych celów pracy oraz jej form.

Konsultacja psychologiczna może być jednorazowym spotkaniem lub kilkoma spotkaniami ze specjalistą wokół określonego tematu ważnego dla klienta. W przypadku pracy z dziećmi i młodzieżą rozmawiamy również z rodzicami/opiekunami.

Czas trwania

50 minut

Cena

120 zł